Dweilpeil is een gratis dienst. Wij streven er naar om de kosten te dekken met donaties. Als u plezier heeft gehad van het gebruik van Dweilpeil zijn we u zeer erkentelijk voor uw donatie!